“Φέρνουμε το πανεπιστήμιο στην περιοχή σου.”

Η Δράση

Η Unique Minds πραγματοποιεί μετά από πρόσκληση Δήμων, Συλλόγων, Φροντιστηρίων ή Σχολείων, Ημερίδες ακαδημαϊκού Προσανατολισμού στην Αθήνα και στην Περιφέρεια. Σας επισκεπτόμαστε και παρουσιάζουμε σε μαθητές σχολές και τα 4 Επιστημονικά Πεδία. Έπειτα ακολουθεί ανοιχτός διάλογος για να λυθούν όλες οι απορίες των μαθητών.

Κάλεσε την Unique Minds να επισκεφθεί το σχολείο, το δήμο ή το φροντιστήριό σου:

Οι Ημερίδες

Open Dialogue Sessions

Παρουσιάσεις σχολών και QnA session μεταξύ μαθητών και ενεργών φοιτητών του εκάστοτε τμήματος, για την άμεση επίλυση αποριών.

Διάρκεια Ημερίδας

Η παρουσίαση του κάθε επιστημονικού πεδίου διαρκεί μαζί με τις ερωτήσεις των μαθητών 1.5 ώρες και το κάθε workshop 1 ώρα. Η διεξαγωγή workshop είναι προαιρετική ενώ κάθε επιστημονικό πεδίο μπορεί να παρουσιάζεται ξεχωριστά ή ταυτόχρονα με τα υπόλοιπα αν το επιτρέπει ο χώρος.

Workshops

Προσομοιώσεις πραγματικών εργαστηρίων κάθε τμήματος, με σκοπό τη βαθύτερη κατανόηση του αντικειμένου τους.

Εύρεση & Εκπαίδευση Εθελοντών

Οι εθελοντές που επιλέγονται είναι φοιτητές ή πρόσφατοι απόφοιτοι από σχολές που συνάδουν με τα ακαδημαϊκά ενδιαφέροντα των παιδιών που θα συμμετέχουν. Οι εθελοντές προετοιμάζονται και εκπαιδεύονται από την Unique Minds.

Projects Presentations

Παρουσίαση επιτυχημένων projects και οργανισμών που ξεκίνησαν μέσα από το πανεπιστήμιο για την προβολή των επιπλέων δυνατοτήτων ενασχόλησης που παρέχει η κάθε πανεπιστημιακή κοινότητα.

Ποιούς Αφορά

Η ημερίδα αφορά μαθητές λυκείου που επιθυμούν να ενημερωθούν για τις σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Η ημερίδα όπως και κάθε δράση της Unique Minds είναι δωρεάν για τους μαθητές.

Open Dialogue Sessions

Παρουσιάσεις σχολών και QnA session μεταξύ μαθητών και ενεργών φοιτητών του εκάστοτε τμήματος, για την άμεση επίλυση αποριών.

Workshops

Προσομοιώσεις πραγματικών εργαστηρίων κάθε τμήματος, με σκοπό τη βαθύτερη κατανόηση του αντικειμένου τους.

Projects Presentations

Παρουσίαση επιτυχημένων projects και οργανισμών που ξεκίνησαν μέσα από το πανεπιστήμιο για την προβολή των επιπλέων δυνατοτήτων ενασχόλησης που παρέχει η κάθε πανεπιστημιακή κοινότητα.

Διάρκεια Ημερίδας

Η παρουσίαση του κάθε επιστημονικού πεδίου διαρκεί μαζί με τις ερωτήσεις των μαθητών 1.5 ώρες και το κάθε workshop 1 ώρα. Η διεξαγωγή workshop είναι προαιρετική ενώ κάθε επιστημονικό πεδίο μπορεί να παρουσιάζεται ξεχωριστά ή ταυτόχρονα με τα υπόλοιπα αν το επιτρέπει ο χώρος.

Εύρεση & Εκπαίδευση Εθελοντών

Οι εθελοντές που επιλέγονται είναι φοιτητές ή πρόσφατοι απόφοιτοι από σχολές που συνάδουν με τα ακαδημαϊκά ενδιαφέροντα των παιδιών που θα συμμετέχουν. Οι εθελοντές προετοιμάζονται και εκπαιδεύονται από την Unique Minds.

Ποιούς Αφορά

Η ημερίδα αφορά μαθητές λυκείου που επιθυμούν να ενημερωθούν για τις σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Η ημερίδα όπως και κάθε δράση της Unique Minds είναι δωρεάν για τους μαθητές.

0 %

Μαθητών Κατέληξαν σε Απόφαση

Όπως προκύπτει από τις φόρμες αξιολόγησης, το 88% των μαθητών που συμμετέχουν σε δράσεις μας, αποφάσισε μετά το πέρας τους ποιές σχολές θα δηλώσει στο μηχανογραφικό του δελτίο.

Κάλεσε την Unique Minds να επισκεφθεί το σχολείο, το δήμο ή το φροντιστήριό σου: