“Γνώρισε τις σχολές όπως τις βιώνουν ενεργοί φοιτητές τους.”

Η Δράση

Δημιουργούμε 10λεπτες βίντεο-παρουσιάσεις σχολών, από φοιτητές, διαθέσιμες στο κανάλι μας στο Youtube (Unique Minds GR), που λειτουργούν ως live οδηγοί σπουδών για μαθητές, προκειμένου να ενημερωθούν για το πρόγραμμα σπουδών και όλες τις ευκαιρίες που προσφέρει η κάθε σχολή. Στο UNI-Learning φοιτητές παρουσιάζουν τις σχολές τους αναλύοντας:

  • Το πρόγραμμα σπουδών και τα μαθήματα επιλογής
  • Τη διπλωματική εργασία
  • Την πρακτική άσκηση
  • Τις ευκαιρίες που προσφέρει η εκάστοτε σχολή
  • Επαγγελματικές διεξόδους
  • Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα της σχολής