Τώρα μπορείτε και εσείς να συνεισφέρετε οικονομικά στο έργο της Unique Minds και να ενισχύσετε τις δράσεις της για να βοηθήσει τα νέα παιδιά να επιλέξουν το αντικείμενο σπουδών τους με βάση τις κλίσεις τα ενδιαφέροντα και τις δεξιότητές τους.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Αριθμός Λογαριασμού: 5032085970302

ΙΒΑΝ: GR 2301720320005032085970302