Στο UNI-Learning φοιτητές παρουσιάζουν τις σχολές τους αναλύοντας:

  • Το πρόγραμμα σπουδών
  • Τα μαθήματα επιλογής
  • Τη διπλωματική εργασία
  • Την πρακτική άσκηση
  • Τις ευκαιρίες που προσφέρει η εκάστοτε σχολή
  • Επαγγελματικές διεξόδους
  • Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα της σχολής

Μάθε τα πάντα για τις σχολές που σε ενδιαφέρουν πατώντας εδώ