Η Unique Minds πραγματοποιεί μετά από πρόσκληση Δήμων, Συλλόγων, Φροντιστηρίων ή Σχολείων, Ημερίδες ακαδημαϊκού Προσανατολισμού στην Αθήνα και στην Περιφέρεια.

Proposal
Proposal (1)