Η Unique Minds πραγματοποιεί μετά από πρόσκληση Δήμων, Συλλόγων, Φροντιστηρίων ή Σχολείων, Ημερίδες ακαδημαϊκού Προσανατολισμού στην Αθήνα και στην Περιφέρεια.

Proposal
Proposal (1)

Για να καλέσεις τη Unique Minds να επισκεφθεί το σχολείο, το δήμο ή το φροντιστήριο σου συμπλήρωσε :

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ UNIque Visits