Η αγάπη μου για τον προγραμματισμό και τα μαθηματικά αποτέλεσε καθοριστικό παράγοντα στην επιλογή του τμήματος των Ηλεκτρολόγων Μηχανικών. Στην πορεία ανακάλυψα και την επιχειρηματικότητα, η οποία σε συνδυασμό με τα προηγούμενα επιβεβαίωσε την ορθότητα της απόφασής μου. Πιστεύω ακράδαντα πως η επιλογή του πανεπιστημιακού ιδρύματος για την πραγματοποίηση σπουδών είναι προσωπική υπόθεση, η οποία ωστόσο πρέπει να γίνεται μετά από σωστή ενημέρωση τόσο για το περιεχόμενο των σπουδών, όσο και για τις επαγγελματικές διεξόδους. Η Unique Minds έρχεται να καλύψει ακριβώς αυτό το κομμάτι. Το moto με το οποίο λειτουργώ : ” I am the master of my fate, I am the captain of my soul” .